Wat is het minimumloon in 2023?

boemm-blog-minimumloon_cc1798d41c6cee4138f6cbe96fd6d313%20%282%29

Ga je elke dag werken, dan heb je in België als werknemer recht op het wettelijke minimumloon. Oef! Ja, dat is een belangrijke bescherming, want het betekent dat je als werknemer nooit minder betaald kan krijgen dan dat bedrag. Meer mag uiteraard wel. Knipoog.

Misschien eerst een woordje uitleg. Het minimumloon in België is niet bepaald door de wet, maar wordt vastgelegd in een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst tussen vakbonden en werkgevers. Dat zijn een reeks afspraken die vastgelegd worden binnen één sector en daardoor kan het minimumloon dus ook verschillen per sector.

Sectorale minimumlonen

Deze minimumlonen worden onderhandeld op niveau van de sectorale paritaire comités. Er kunnen per sector meerdere minimumlonen gelden, afhankelijk van functie of opgebouwde ervaring.

Lees zeker ook even onze blog “Wat is een marktconform loon?”.

Voor een handig overzicht van de minimumlonen per sector kan je terecht op de website van de federale overheidsdienst Werk. Pas op, dit zijn brutobedragen. Om het nettoloon te bepalen, moet de bedrijfsvoorheffing en de werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid nog afgetrokken worden.

Gewaarborgd minimumloon

Naast het minimumloon is er ook een gewaarborgd minimumloon, een ondergrens waar niemand onder mag.

Het GGMMI of ‘gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen’ geldt voor alle sectoren en is vastgelegd in twee collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) van de Nationale Arbeidsraad (NAR). Het is de absolute ondergrens voor een inkomen in België op maandbasis.

Dat GGMMI is niet hetzelfde aan een minimum maandloon. In het GGMI zijn bepaalde sommen inbegrepen die in de loop van het jaar worden uitbetaald. Zo wordt bijvoorbeeld een eindejaarspremie of dertiende maand in aanmerking genomen om na te gaan of het GGMMI nageleefd wordt, schrijft de FOD.

De minimumlonen worden automatisch geïndexeerd en vanaf 1 januari 2023 bedraagt dat bruto minimumloon 1.955,04 euro.

Dat loon is een belangrijke bescherming, want je mag als werknemer in geen enkele sector of onderneming voor een voltijdse job minder loon krijgen dan dat bedrag. Meer betaald krijgen mag uiteraard wel...

Benieuwd of een job bij JobFIXers iets voor jou is?
Doe dan zeker even onze matching test!
Doe de test
doe-test-cta_78bbc3820baa2f0cf399614eb240958e